Termeni și condiții

Termeni și condiții

Termeni și condiții (în continuare "Termeni și condiții") ai societății comerciale Intersmart, s.r.o, cu sediul în Nekvasilova 692/27, 186 00 Praga, Republica Cehă, număr de identificare: 242 24 511, înregistrată în Registrul Comercial ținut la Tribunalul Municipal din Praga, secțiunea C, inserția 190305 (în continuare "Vânzătorul"), în conformitate cu prevederile secțiunii 1751(1) din Legea nr. 89/2012 Coll.., reglementează drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în legătură cu sau în baza Contractului de achiziție (denumit în continuare "Contractul de achiziție") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. Magazinul online este operat pe site-ul cu adresa web www.SmartLashes.ro (denumit în continuare "site-ul web"), prin intermediul interfeței aplicației web.

1. Înregistrare

1.1 "Declarăm că datele servesc doar în scopul identificării în timpul achiziției de la societatea Intersmart, s.r.o. și că acestea nu vor fi furnizate terților și nici nu vor fi utilizate în alt mod abuziv."

1.2 Prin confirmarea înregistrării Cumpărătorul își dă consimțământul pentru trimiterea de e-mailuri de ofertă din partea magazinului online al mărcii Intersmart, s.r.o..

1.3 Achizitorul se poate dezabona oricând de la serviciul de newsletter prin e-mail, scriind la adresa de e-mail: [email protected], sau la adresa companiei de mai sus.

1.4 Cumpărătorul poate face comenzi chiar și fără înregistrare.

2. Acceptarea și executarea comenzii, Contractul de achiziție

2.1 Comanda Cumpărătorului este propunerea de Contract de cumpărare, iar Contractul de cumpărare propriu-zis se încheie în momentul livrării aprobării ferme a acestei propuneri de către Cumpărător și Vânzător (confirmarea fermă a comenzii de către Vânzător). Drepturile și obligațiile reciproce dintre Cumpărător și Vânzător apar din acel moment.

2.2 Prin încheierea Contractului de achiziție, Cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință și că este de acord cu acești Termeni și condiții, inclusiv cu condițiile de revendicare. Achizitorul este informat în mod suficient despre acești termeni și condiții și despre condițiile de revendicare prin însăși executarea comenzii și are posibilitatea de a lua cunoștință de acestea.

2.3 Vânzătorul își rezervă dreptul de a anula comanda sau o parte a acesteia înainte de încheierea contractului de achiziție în următoarele cazuri: bunurile nu mai sunt produse sau livrate sau prețul bunurilor furnizate s-a modificat substanțial. În cazul în care apare această situație, Vânzătorul contactează fără întârziere Cumpărătorul pentru a conveni asupra procedurii ulterioare. În cazul în care Cumpărătorul a plătit deja o parte sau întreaga sumă din prețul de achiziție, această sumă va fi transferată înapoi în contul său și nu se încheie niciun Contract de achiziție.

2.4 Sunteți informat automat prin e-mail cu privire la acceptarea comenzii.

2.5 Toate comenzile acceptate de acest magazin sunt obligatorii. Comanda poate fi anulată înainte de expediere. În cazul în care comanda nu este anulată înainte de expediere și aceasta este deja expediată, se poate solicita de la Cumpărător rambursarea costurilor de expediere.

2.6 Termenul de livrare preconizat pentru bunurile care nu sunt disponibile în stoc este specificat în detaliile fiecărui produs și în confirmarea comenzii. Se specifică la fiecare produs dacă bunurile sunt sau nu sunt în stoc. În cazul în care bunurile nu sunt în stoc sau în magazinul Furnizorului, vă vom informa imediat cu privire la următorul termen de livrare.

2.7 Dacă anulați comanda în termen de 12 ore, aceasta va fi considerată ca fiind anulată. Puteți face anularea prin e-mail sau, eventual, prin telefon. Este necesar să indicați numele, adresa de e-mail și numărul comenzii.

3. Transport și livrare

3.1 Bunurile pot fi livrate prin servicii poștale sau servicii de transport de colete.

3.2 Prețul transportului este afișat imediat după selectarea metodei de livrare. Prețul poate fi majorat în cazul produselor voluminoase, grele sau greu transportabile în alt mod.

3.3 În cazul în care bunurile sunt livrate prin servicii poștale, iar coletul sau banda de protecție sunt vizibil deteriorate, depuneți o reclamație direct la transportator. Furnizorul nu își asumă nicio responsabilitate pentru daunele survenite în timpul transportului.

3.4 În cazul în care metoda de transport este convenită pe baza unei cereri speciale a Cumpărătorului, Cumpărătorul își asumă riscul și eventualele costuri suplimentare legate de această metodă de transport.

3.5 În cazul în care Achizitorul trebuie să livreze bunurile la locul specificat de acesta în comandă, Achizitorul este obligat să le preia la livrare. În cazul în care este necesar să livreze bunurile în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, Achizitorul este obligat să plătească costurile legate de livrarea repetată sau de altă metodă de livrare.

3.6 Achizitorul este obligat să controleze integritatea ambalajelor și să informeze imediat vânzătorul în cazul în care apar defecte. În cazul în care ambalajul este alterat, Cumpărătorul are dreptul de a refuza acceptarea coletului. Reclamația poate fi depusă în termen de 3 zile de la livrare, cu condiția ca deteriorarea să nu fi fost evidentă la predare!

3.7 Alte drepturi și obligații legate de transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale Vânzătorului, dacă sunt emise.

4. Garanție

4.1 Perioada de garanție începe de la data de pe factura fiscală.

4.2 Asigurăm perioada de garanție prevăzută de lege.

4.3 Perioada de garanție poate fi prelungită, în cazuri litigioase, cu 5 (în cuvinte: cinci) zile ca o compensație pentru timpul de livrare.

5. Neconcordanță cu contractul de achiziție - Informații generale

5.1 În cazul în care obiectul nu este în conformitate cu Contractul de achiziție în momentul preluării de către Cumpărător (în continuare "discrepanță cu Contractul de achiziție"), Cumpărătorul are dreptul de a solicita Vânzătorului să restabilească situația la starea corespunzătoare Contractului de achiziție în mod gratuit și fără întârzieri nejustificate, prin înlocuire sau reparare în funcție de cerința Cumpărătorului. În cazul în care acest lucru nu este posibil, Achizitorul poate solicita o reducere adecvată a prețului sau se poate retrage din contract. Acest lucru nu se aplică în cazul în care Achizitorul era conștient de discrepanța față de Contractul de achiziție sau dacă a provocat-o el însuși.

5.2 Discrepanța față de Contractul de achiziție manifestată în termen de șase luni de la preluare este considerată ca fiind o discrepanță existentă încă de la preluare, dacă nu este incompatibilă cu natura obiectului sau dacă nu se dovedește contrariul.

6. Dreptul de retragere alcumpărătorului

6.1. În cazul în care Contractul de achiziție este încheiat prin mijloace de comunicare la distanță (în magazinul online), Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din contract în termen de 14 zile de la preluarea bunurilor. În acest caz, Cumpărătorul contactează Vânzătorul indicând, de preferință în scris, că se retrage din contract împreună cu indicarea numărului comenzii, a datei achiziției și a numărului de cont pentru rambursare. Banii pot fi rambursați și în numerar la adresa societății. Retragerea contractului trebuie să fie remisă cel târziu în ultima zi a termenului de 14 zile.

6.2 Termenul poate fi prelungit în cazuri individuale, ținând cont de circumstanțe, dar nu mai mult de 30 de zile de la livrare.

6.3 Această prevedere a legii nu poate fi înțeleasă ca o posibilitate de închiriere gratuită a bunurilor. În cazul în care Achizitorul face uz de dreptul său de retragere în termen de 14 zile de la asumarea obligațiilor, acesta trebuie să predea Furnizorului fiecare articol primit în baza Contractului de achiziție. În cazul în care acest lucru nu este posibil (de exemplu, bunurile au fost în perioada intermediară deteriorate sau consumate), Achizitorul trebuie să ofere o compensație financiară ca o contraprestație pentru ceea ce nu mai poate fi predat. În cazul în care bunurile returnate sunt deteriorate doar parțial, Vânzătorul poate exercita dreptul de compensare și poate reduce prețul de achiziție returnat. În acest caz, Vânzătorul este obligat să dovedească daunele cauzate și returnează Cumpărătorului prețul de achiziție astfel redus.

Costurile suportate efectiv în legătură cu returnarea bunurilor (costuri de transport și așa mai departe) pot fi deduse din prețul de achiziție care trebuie returnat Cumpărătorului.

6.4 Achizitorul nu are dreptul de retragere în cazul următoarelor tipuri de contracte:

- pentru prestarea de servicii - dacă executarea acestora a început cu aprobarea sa înainte de termenul de 14 zile de la asumarea obligațiilor,

- pentru furnizarea de bunuri care au fost ajustate în funcție de cererea Achizitorului sau pentru persoana care este acesta, precum și pentru bunuri perisabile sau supuse uzurii sau vechimii,

- pentru furnizarea de înregistrări audio și video și programe de calculator, în cazul în care Cumpărătorul deteriorează ambalajul original.

7. Livrare și condiții de livrare

7.1 Coletele pot fi împărțite în mai multe pachete. Taxa de expediere rămâne neschimbată.

7.2 Urmărim toate coletele până la livrare, pentru a evita problemele care pot apărea.

7.3 În cazul returnării bunurilor, pregătiți un colet conform următoarei descrieri: Selectați un transportator și trimiteți bunurile la adresa menționată mai sus.

Cum să pregătiți un colet: Coletul trebuie să fie complet (inclusiv accesoriile și toată documentația) și în aceeași stare ca în momentul livrării. Atașați documentul privind achiziția. Vă rugăm să folosiți întotdeauna hârtie de împachetat sau carton, astfel încât ambalajul original să nu fie lipit, descris sau distrus în alt mod în timpul transportului. Nu trimiteți bunurile folosind serviciul de ramburs (ramburs la livrare). Vă recomandăm să asigurați bunurile. Banii vor fi returnați în contul dvs. bancar (nu uitați să indicați numărul), de obicei în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea coletului. În cazul returnării bunurilor, suma va fi redusă din costurile de transport (nu se aplică în cazul reclamațiilor!).

8. Metode de plată

8.1 Puteți alege metoda de plată după selectarea metodei de expediere.

Plata în avans - dacă selectați această metodă de plată, veți primi toate informațiile necesare pentru plată. Vom expedia bunurile după primirea plății în contul nostru bancar.

Plata ramburs (COD) - disponibilă numai în Republica Cehă și Slovacia - vom expedia bunurile comandate prin serviciul poștal, iar dumneavoastră veți plăti în numerar la preluare.

Card de plată - vom expedia bunurile după primirea plății.

Atunci când plătiți cu un card de plată, nu trebuie să vă temeți de utilizarea abuzivă. Noi folosim un gateway verificat cu protocol 3-D Secure, susținut de asociațiile de carduri. Toate informațiile interne (parolă, nume de utilizator, tranzacție) sunt criptate. Informațiile generale (informații despre articole individuale) nu sunt criptate pentru a crește viteza.

8.2 În conformitate cu Legea privind înregistrarea electronică a vânzărilor, Vânzătorul este obligat să emită documentul contabil către Cumpărător. Simultan, acesta este obligat să înregistreze vânzările acceptate online la administratorul fiscal; în caz de defecțiune tehnică, în termen de cel mult 48 de ore.

10. Reclamații

10.1 În cazul în care bunurile primite sunt deteriorate sau nefuncționale, procedați conform procedurii de reclamații.

10.2 Procedura de returnare a bunurilor pe motiv de retragere a contractului este descrisă la punctul 6 din Termeni și condiții.

11. Procedura de reclamații

11.1 Produsele care fac obiectul dreptului de a depune o reclamație trebuie să fie trimise pentru evaluare imediat după detectarea defectului. Acestea trebuie să fie curate, trebuie să conțină documente corespunzătoare și descrierea defectului, eventual trebuie marcat locul defectului.

11.2 Se procedează în conformitate cu următoarea descriere: Trimiteți un produs la adresa de contact. Transportul va fi rambursat de către vânzător. Contactați-ne de îndată ce știți când și unde putem ridica coletul. Coletul trebuie să fie complet (inclusiv accesoriile și toată documentația) și în aceeași stare ca la preluare. Toate documentele primite împreună cu bunurile trebuie să fie atașate la acestea, de exemplu, documentul de achiziție, chitanța de vânzare, certificatul de garanție etc. Vă rugăm să folosiți întotdeauna hârtie de împachetat sau carton, astfel încât ambalajul original să nu fie lipit, descris sau distrus în alt mod în timpul transportului. Mărfurile trebuie să fie ambalate corespunzător pentru transport, pentru a evita posibilele deteriorări ulterioare. Nu trimiteți bunurile folosind serviciul de ramburs (COD), în acest caz bunurile nu vor fi preluate. Vă recomandăm să asigurați bunurile. Veți primi un protocol de reclamație imediat după primirea bunurilor. Bunurile defecte sau deteriorate vor fi înlocuite sau prețul de achiziție va fi returnat.

11.3 Vânzătorul nu își asumă nicio răspundere pentru daunele rezultate din exploatarea produselor, proprietățile funcționale și utilizarea neprofesionistă a produselor, precum și pentru daunele cauzate de evenimente externe și de manipularea incorectă. Garanția furnizată nu se aplică în cazul defectelor de astfel de origine.

11.4 În cazul în care producătorul oferă o garanție mai lungă, aceasta este indicată în catalog.

11.5 În cazul în care reclamația este respinsă, se pot percepe costurile procedurii de reclamație și taxele de serviciu. Veți primi informații privind soluționarea reclamației prin e-mail. În cazul înlocuirii bunurilor, veți fi informat cu privire la expedierea coletului și la termenul de livrare.

12. Reguli de utilizare a punctelor Smart

12.1 Numai clienții înregistrați pe www.smartlashes.ro începând cu 1.1.2017 pot colecta puncte Smart.

12.2 Pentru a colecta și utiliza punctele Smart trebuie să fiți conectat la site-ul web.

12.3 Punctele Smart sunt adăugate în conformitate cu regulile actuale, care se pot modifica.

12.4 Punctele Smart pentru comanda curentă se adaugă în contul personal numai după plata și executarea completă a comenzii.

12.5 Punctele Smart nu sunt recompensate pentru comenzile efectuate prin telefon, e-mail sau în alt mod, sau atunci când sunt efectuate de un utilizator neînregistrat. Puteți utiliza punctele Smart numai după crearea comenzii personale pe site.

12.6 În cazul modificării comenzii care necesită intervenția angajatului serviciului clienți Punctele Smart se returnează automat în contul clientului. Le puteți utiliza pentru următoarea comandă.

12.7 Puteți utiliza punctele Smart în coșul de cumpărături (în partea de jos în stânga).


Vă mulțumim că v-ați făcut timp să citiți Termenii și condițiile noastre.

Al dumneavoastră SmartLashes.ro

Termeni și condiții sunt valabili începând cu data de 10. 6. 2019 până la noi ordine.

Informații pentru Cumpărător: în cazul modificării Termenilor & Condițiilor valabile sunt cele care erau în vigoare la data achiziției.